HNC - Tập đoàn Hợp Nhất Việt Nam

Chuyển hàng online

Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện

Quý khách vui lòng đăng nhập hệ thống bằng mã khách hàng và mật khẩu để:

- Tra cước nóng

- Tra cước các kỳ trước và các tiện ích khác

Quý khách chưa có Mã khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 54 55 38 (máy lẻ 4008) để được hướng dẫn và tạo lập Mã khách hàng.

Quý khách vui lòng đăng nhập hệ thống bằng mã khách hàng và mật khẩu để:

- Tra hoàn cước nóng

- Tra hoàn cước các kỳ trước

Quý khách chưa có Mã khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 54 55 38 (máy lẻ 4037) để được hướng dẫn và tạo lập Mã khách hàng.